Veiklos tikslai ir uždaviniai

VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ vykdoma veikla – tai pirmieji pagalbos žingsniai priklausomybės ligomis sergantiems asmenims į kelią iš socialinės atskirties į darbo rinką ir visuomenę.

Įstaigos tikslas yra sudaryti sąlygas nebevartojantiems psichoaktyvių medžiagų asmenims reabilituotis ir reintegruotis į visuomenę ir darbo rinką.

 • Padedame įgyti profesiją ir profesinės patirties
• Vykdome profesinę reabilitaciją
• Motyvuojame gauti legalias pajamas
•  Skatiname pasitikėjimą savimi ir garantuojame užimtumą
• Sudarome palankias sąlygas buvusių narkomanų bendruomenės vystymuisi
• Skatiname įvairias paramos ir savipagalbos formas
• Griauname visuomenės stereotipus apie psichoaktyvių medžiagų nebevartojančius asmenis, jų galimybes ir sugebėjimus.

Asmenys, siekiantys atsikratyti priklausomybių, pagalbą gauna reabilitacijos centruose ir bendruomenėse. Baigę gydymąsi ir reabilitacijos programas, grįžta į visuomenę, kur jų laukia kasdieniai sunkumai, buitinės problemos, draugų ratas, su kuriais kartu buvo vartojamos psichoaktyvios medžiagos. Dažnai tai būna vienos svarbiausių priežasčių, dėl kurių net ir motyvuoti asmenys, baigę reabilitacijos programas, palūžta ir grįžta prie ankstesnių įpročių.

Siekiant efektyvesnės pagalbos priklausomybių ligomis sergantiems žmonėms, kilo idėja įkurti darbinę reabilitaciją. Ši reabilitacijos forma padeda eliminuoti ar sumažinti priežastis, dėl kurių žmonės vėl įklimpsta į priklausomybių liūną. Šiai idėjai realizuoti 2002m. buvo įkurta viešoji įstaiga “Socialiniai paramos projektai”, kurios steigėjai yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus priklausomybės ligų centras ir UAB “Viršupis”.

Nuo 2004 metų buvusių nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomų žmonių darbinė reabilitacija vyksta salotų bare „Mano Guru“. Jame sėkmingai baigę reabilitacijos programą, 70% kavinės darbuotojų dirba padavėjais, barmenais ir virėjais.