Art and social change, Erasmus+

Projekto partneriA? susitikimas Rostoke, Vokietijoje

2018 m. balandA?io 19a��20 dienomis VA?A� ,,Socialiniai paramos projektaia�?A� generalinA� direktorA� Reda SutkuvienA�A� ir projekto administratorA� A�AgnA� BykovaA� kartu su…. Daugiau….A�

Projekto partneriA? susitikimas Palerme, Italijoje

2017 m. spalio 18a��20 dienomis VA?A� ,,Socialiniai paramos projektaia�?A� generalinA� direktorA� Reda SutkuvienA� bei projekto administratorA� AgnA� BykovaA� kartu su Vilniaus Kolegijos darbuotojomis dalyvavo partneriA? susitikime Palerme, Italijoje. Daugiau…

Projekto partneriA? susitikimas Bristolyje, JungtinA�je KaralystA�je

2017 m. birA?elio 21a��23 dienomis VA?A� a�?Socialiniai paramos projektaia�? darbuotoja AgnA� Bykova ir savanorA� Orinta LabutytA� dalyvavo projekto partneriA? susitikime Bristolyje, JungtinA�je KaralystA�je. Daugiau…A�

Seminaras a�zMenas ir socialinis virsmas: geroji patirtisa�?

2017 m. GeguA?A�s 15 d. Vilniaus paslaugA? verslo darbuotojA? profesinio rengimo centre vyko seminaras a�zMenas ir socialinis virsmas: geroji patirtisa�?. JA? organizavo Sveikatos prieA?iA�ros fakultetas ir VA?A� a�zSocialiniai paramos projektaia�? pagal Erasmus+ programA� vykdomA� strateginiA? partnerysA?iA? projektA� a�zMenas ir socialinis virsmasa�? (angl. k. ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery). Daugiau…

Projekto a�zMenas ir socialinis virsmasa�? mokymai Notingeme

2017 m. BalandA?io 24a�� 28 dienomis VA?A� “Socialiniai paramos projektai” ir Vilniaus kolegijos Sveikatos prieA?iA�ros fakulteto darbuotojai dalyvavo mokymuose Notingame (JungtinA� KaralystA�) pagal Erasmus+ programos strateginA�s partnerystA�s KA2 projektA� a�zMenas ir socialinis virsmasa�? (a�zART and SOCIAL CHANGE: a path to recoverya�?). Daugiau…A�

“Erasmus+” strateginiA? partnerysA?iA? projektas “Menas ir socialinis virsmas”

VA�A� a�zSocialiniai paramos projektaia�? pradeda vykdyti a�zErasmus+a�? strateginiA? partnerysA?iA?A� projektA� a�zMenas ir socialinis virsmasa�? (angl.: a�?Art and Social Changea�?), projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023234. Daugiau…

 

Projekto puslapisA� /artsocialchangeproject/

Intro_Erasmus1[1]

asc logo